Byalaget

Protokoll från informationskvällen den 31/3-2022

Hedareds Byalag Referat: informationskväll

Datum 2022-03-31

Plats : Bygdegården.

Närvarande : ett 70 tal personer.

Ordförande Jan Andersson hälsar välkomna till kvällens informationsmöte.

Först ut är Kerstin Hallenrud från Coopanion Sjuhärad som informerade om arbete med LEA projektet i Sjuhärad. LEA står för Lokal Ekonomisk Analys och hjälper organisationer med samhällsintresse samt även företag. Analysen som utgår i olika steg skall mynna ut i ett statistikunderlag från SCB på befolkning, fastighet, inkomst, detaljhandel, arbetstillfälle,ekonomisk standard, samt in och ut pendling till området, och en del annan information. Arbetets resultat presenteras i en folder.

Jan tackade Kerstin för informationen och fortsatte att berätta om vårt konkreta arbete. En grupp som bestod av, Jan Andersson, Jenny Svensson, Lotta Olsson, Frida Gustafsson, Erik Samuelsson, Hans Sandblom och undertecknad bildades, vi har haft 18st protokollförda sammankomster både digitalt och fysiskt. Det första vi tog ställning till var det geografiska området som analysen skulle behandla. Gränsen placerades därför så att provbanorna och lite till skulle falla inom analysområdet.

Statistiken vi fick från SCB i detta område, visade att invånarantalet har stått stilla under hela analysperioden som är 2011-2020, idag bor det 12,2 pers/km2, c:a 400 i Hedareds by. Vi fick statistik på hur många som bor i lantgård resp villa.

Samt att vi tjänar något högre än medelsnittet. Det är fler som arbetspendlar till Gbg än Alingsås. Men många fler som pendlar till Borås. Totalt är det 295 pers som arbetspendlar in till området. Vi kom fram till att försöka utveckla boendet i området.

Tanken som genomsyrat vårt arbete är att erbjuda 2 /3 rumslägenheter i markplan som är anpassade för äldre boende i Hedared som önskar sälja sin gård eller villa men bo kvar i Hedared. Även lite större lgh med garage och laddstation för anställda på företag i området som önskar flytta närmare sitt arbete. Det finns även plats några villatomter.

Vi har fått en del positiva svar på enkäter från byborna samt anställda på bygdens företag.

Jan och undertecknad har besökt kommunalråden Ulf Olsson och Kerstin Hermansson på Borås k:n för att diskutera möjlighet att etablera boende på den kommunalägda tomten vid Risavägen. Kommunen har inga direkta planer för byggnation i Hedared, men har inga problem med att vi själva försöker intressera externa intressenter att komma in med förslag på framtida byggnation. Vi har visat runt Sandhultsbostäders VD och Ordförande på Risatomten som ställer sig positiva. Även Byggbrödernas VD och Anton på Schaktbolaget har besökt området och tycker det kan vara ett intressant projekt.

Nu tar vi Paus för servering av smörgåstårta som Coompanion Sjuhärad bjuder på.

Då kassören i Bygdegårdsföreningen Anna-Karin Stensson inte kunde medverka p.g.a. sjukdom informerade Jan om föreningens planer.

Närmast är en danskväll kommande lördag med Black Jack. Vidare skall plåttaket bytas med start i maj månad, man tar tacksamt emot hjälp, anmäl er till Roger Stensson om ni har möjlighet att hjälpa till.

Hedareds Game Fair som är en mässa för jakt med utställare och föreläsare planeras 13 aug.

Kontakta Anna-Karin Stensson eller Eréne Svensson om ni har idéer på saker som kan passa att göra framöver.

Erik Samuelsson och Hans Sandblom håller i planeringen av Hedaredsdagen den 30/4.

Mer info kommer.

Jonny Brant informerade om HBK:s verksamhet.

A-laget spelar denna säsong i div 6.

Har tappat många spelare inför säsongstarten.

Lotta Olsson har tagit över lotteriverksamheten efter Bibbi Standar.

Erik Samuelsson och Martin Olsson har startat pingis och ungdomsfotboll.

Förhoppningsvis kommer det att bli loppmarknad i år.

Jan informerade om Byalagets verksamhet.

Torsdagsvandring startar vid församlingshemmet på torsdagar kl 10 pågår c:a 2 tim.

Arbetsträffar på onsdagar med start kl 15. Startar i slutet av april. Gäller underhållsarbete för Sockenstugan, Vattensåget, Labyrinten samt bron vid Näfraspång.

Uppstartsmöte för arbetet med arkivet blir slutet av april. Sedan start till hösten.

Arbete med domänen Hedared.se som är gemensam för HBK. Bygdegårdsföreningen samt Byalaget. Mycket information kommer i framtiden att finnas på sidan, Jenny Svensson håller i uppdateringen.

Årsmöte i Byalaget blir vid Sockenstugan i maj månad.

Hedareds nya handlare Henrik Buvall presenterade sig. Bor i Hemsjö är 51år, har varit i branschen i olika funktioner under hela sitt liv. Det går nu att hämta ut bingovinster i butiken.

”Så länge vi håller den ren o fräsch, och det finns varor, och ni handlar så kommer jag att finnas där” avslutade Henrik.

Jonatan Börjesson från Trollsås visade många intressanta bilder från vandringar i Hedaredsbygden.

Jan tackade Coompanion för den goda utspisningen, samt alla som på olika sätt bidragit till denna informationskväll.

Kvällen avslutades med kaffe o kaka.

Vid pennan

Lennart Gustafsson