Vandringsleder

De utmärkta vandringslederna som Hedareds Byalag iordningsställt utgår alla från kyrkan mitt i byn.

Hedareds Byalag har märkt upp fem vandringsleder runt byn av varierande längd. Startpunkten för dessa leder är vid Hedareds stavkyrka. De är alla tydligt utmärkta längs med leden och du kan använda kartan här nedanför som guide under promenaden.

Förutom Byalagets fem leder kommer denna sida även att fyllas på med andra spännade vandringsförslag i närområdet.

Längre ned på sidan finns en beskrivning av hur du kan använda kartan och vad de olika knapparna används till.

Vit led – Hansasjön – 7 km

Vandringsleden utgår från Hedareds stavkyrka och är markerad med vita pilar. Leden går delvis på skogsvägar och delvis på mindre skogstigar väster om Hedared.
Hedareds stavkyrka, där leden startar, är Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka. Den byggdes på 1500-talet.
Bäcken du följer i dalen norr om Hedared är Nolån, som efter att passerat sjön Östra Valsjön (eller Hansasjön) rinner vidare till Lygnern i Sätila och så småningom vidare ut i havet.
Klassning: Medel
(text: Anna Karlsson, Borås stad)

Gul led – Kringelsås – 6 km

Vandringsleden utgår från Hedareds stavkyrka och är markerad med gula pilar. Leden går mestadels på skogsvägar norr och öster om Hedared, och en kortare sträcka på mindre skogsstig. Leden är på sina ställen mycket kuperad.

Efter någon kilometer kommer du till en mycket brant backe, men nästan högst upp i backen finns en liten vacker damm och möjlighet att sitta ner och vila och fika.

Längs leden passerar du bland annat några torpställen, några ödelagda, och en som ännu är bebott.

(text: Anna Karlsson, Borås stad)

Klassning: svår. En relativt ansträngande bana med stigning på 130 meter.

Röd led – Granholmen – 8 km

Vandringsleden utgår från Hedareds stavkyrka och är markerad med röda pilar. Leden går mestadels på skogsvägar öster om Hedared. Leden är något kuperad.

Hedareds stavkyrka, där leden startar, är Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka. Den byggdes på 1500-talet.

Efter någon kilometer kan du hoppa av leden och besöka den mycket speciella Labyrinten som ligger i utkanten av Hedared. På en skylt intill labyrinten kan följande text läsas:

John Kraft, Västerås, tillbringade en midsommar, bland knott och mygg på 1908-talet, med att gräva fram denna labyrint som var gömd under mossa. En gammal bonde i närheten berättade för John Kraft att hans farfar (född 1832) hade berättat för honom för länge sen, att fåraherdar hade använt labyrinten för att skydda dem från vargar. De trodde att vargarna blev förvirrade av de vindlande gångarna. Labyrinten är troligen från 1700-talet eller tidigt 1800-tal.

Vandringsleden tar dig vidare genom skogarna mot Granholmens by där granskogen åter öppnar sig för betade hagmarker.

På vägen tillbaks till Hedared passerar du den lilla Älvessjön.
Klassning: Medel
(text: Anna Karlsson, Borås stad)

Grön led – Solliden – 5 km

En lätt led som går mestadels på skogsväg men kan bli lite besvärligt med barnvagn

Lila led – Risa – 3 km

En mycket lätt led som inte innehåller några branta stigningar och det fungerar bra att gå med barnvagn.

Beskrivning av kartfunktionerna

För att zooma i kartan använder du zoom-knapparna + respektive – och för att återställa till ursprungligt läge så trycker du på knappen med hussymbolen.

För att visa kartan i helskärmsläge så trycker du på denna knapp.

För att återgå till normalt visningsläge så trycker du på denna knapp.

För att visa din egen position på kartan kan du använda denna knapp. Symbolen på knappen kommer då att pulsera för att visa att funktionen är aktiverad och uppdaterar då din position var 5:e sekund genom att centrera kartan vid din position. Noggrannheten visas med en blå cirkel. Observera att du måste ha gett sidan behörighet att använda din position för att detta ska fungera.

Markörsymbolen visar intressanta platser och när man trycker på den visas mer information om platsen, t.ex. text eller en bild.

Genom att bocka i eller ur på denna kontroll så väljer du vilka vandringsleder du vill visa.

För att ladda ned en vandringsled i gpx-format som du kan använda t.ex. i din egen gps, tränings-app eller smart-klocka, klicka på rubriken med symbolen för den led du är intresserad av så laddas gpx-filen ned till din enhet.